Återförsäljare av Thermia Värmpepumpar


Som återförsäljare för Thermia i vårt område hittar du de bästa värmepumparna hos oss. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap gör vi allt från att energiberäkna och projektera till att installera din nya värmepump. 
När du anlitar oss slipper du tänka på något alls. Vi tillhandahåller energiberäkning och projektering, sköter ansökningshandlingar till myndigheter och installerar sedan din värmepump. Värmepumpar från Thermia håller högsta kvalitet och är designad att hålla i flera decennier. Men för att den ska göra det utan något trubbel på vägen behöver den service och underhåll. Vi fixar det åt dig så att din värmepump mår bra i många, många år framåt.

ROT-arbeten

ROT-avdraget är maximalt 30% av arbetskostnaden och uppgår till max 50 000 kronor per person och år. För värmepumpar beräknas arbetskostnaden enligt schablon.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till ROT-avdrag om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad, som du äger och du bor i.

Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller ROT-avdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Du använder ROT-avdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren för-ifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotavdraget.