Kylbehörig aktör

​​​​​​​
När man ska jobba med kylmedia är det väsentligt att ha rätt utbildning. Annars får man inte utföra vissa typer av reparationer eller installationer. Vi har all rätt behörighet som kan behövas.
För både individens och miljöns säkerhet är det viktigt att den som jobbar i situationer där man kan komma i kontakt med vissa typer av gaser har rätt utbildning. Utan rätt utbildning och behörighet kan man inte utföra vissa typer av arbeten. Det finns många miljöfarliga gaser som också kan vara skadligt för människor i närheten vilket gör att det måste hanteras på rätt sätt. Det går inte bara att släppa ut gaserna direkt i luften utan de måste tömmas på rätt sätt.
 
Vi har all den utbildning och behörighet som kan behövas, så att du kan känna dig trygg i allt arbete vi utför.