Spara pengar på ett uppdaterat värmesystem

​​​​​​​
Om du vill byta från till exempel direktverkande el till ett vattenburet värmesystem, eller från oljepanna till värmepump kan vi konvertera det åt dig. Ofta sparar man in båda energi och pengar på att uppdatera till ett mer modernt värmesystem, då de är mer effektiva.
Nuförtiden är det mest äldre hus som fortfarande använder sig av ineffektiva och dyrare värmesystem såsom direktverkande el. Mycket 70-talshus använder sig till exempel av det som uppvärmning, vilket brukar innebära en betydligt högre kostnad än vad du borde behöva betala. Genom att konvertera till ett mer effektivt värmesystem, som till exempel ett vattenburet värmesystem, sparar du in både energi och pengar.

ROT-arbeten

ROT-avdraget är maximalt 30% av arbetskostnaden och uppgår till max 50 000 kronor per person och år.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till ROT-avdrag om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad, som du äger och du bor i.


Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller ROT-avdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.


Du använder ROT-avdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren för-ifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotavdraget.